Karbeyaz köyü rivayete göre 1517 yıllarında Yavuz Sultan Selimin Memlük Seferinden dönerken hasta ve sakatlanan yeniçerilerin, Karbeyaz çevresine yerleşerek mezralar kurmuşlar.18.yy ortalarına doğru çevre baskısı ve savunma kolaylığı nedeniyle şu anki yerleşme yerine mezraları boşaltarak toplanmışlardır.

       Hatay Türkiye Cumhuriyetine katıldıktan sonra 1968 e kadar Karbeyaz bucağı olmuş ve Karbeyaz’a on iki köy bağlanmıştır. Günümüzde de Beldemize bağlı on köy bulunmaktadır.

       Bucaklar Türk idari sistemden çıktıktan sonra ismi Yiğityolu olarak değiştirilmiş, 1975 yılında ise Yiğityolu Belediyesi kurulmuştur.2008 yılında Beldemizin adı da Karbeyaz olarak tekrar değişmiştir.